متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
تایپ با زبان های مختلف در اوبونتو آسان است. این آموزش از طریق گام های ساده برای افزودن زبان های متعدد صفحه کلید به اوبونتو شما را راهنمایی کرده و چگونگی تنظیم کلیدهای میانبر صفحه کلید را نیز به شما نشان می دهد.