متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
• اگر در سال 2000 یک خودرو جدید می خریدید که 65 لیتر بنزین داشت و 720 کیلومتر راه می رفت، امروز باید به دلیل پیشرفت تکنولوژی می بایست با همان ماشین 116/000/000/000 کیلومتر سفر کنید. اما بهره وری وسایل نقلیه به همان نسبت رشد نکرده است و شما باید هنوز با همان مقدار بنزینی که در سال 200 می خریدید، به همان مسافت اتومبیل سواری کنید.