متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یوجین کسپراسکی، مدیر شرکت امنیتی کسپراسکی نظر دیگری در این رابطه دارد و می گوید که اپل از لحاظ امنیتی 10 سال عقب تر از مایکروسافت است !