متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
از Blackberry در شرکت ها و در دولت استفاده می شود و دلیل استفاده از آن امن بودن آن است. اکنون Blackberry 10 RIM به عنوان امن ترین نسخه این سیستم عامل شناخته شده است.