متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

اندرويد

هميشه برايم شگفت انگيز بوده است كه چگونه تلفنها، با وجود برخورداري از پردازشگرهايي كه صدها بار قدرتمندتر از كامپيوترهاي اوليه هستند، ممكن است دچار lag شوند