متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
طراحی جدید پژوهشگران ژاپنی انرژی خروجی توربین‌های بادی را دو یا سه برابر خواهد کرد.