متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
تا به حال بازی های زیادی وارد بازار شده اند که اعتیاد آور بوده اند ، بازی Dragon Age Origins هم یکی از این بازی های اعتیاد آور خواهد