متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
هنوز چند روز از آغاز سال نو ميلادي نگذشته بود كه يك مقام كاخ سفيد، هفتم ژانويه 2011 1 طي مراسمي در مؤسسه استانفورد كاليفرنيا اعلام كرد كه اوباما قصد دارد به منظور فراهم