متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
تصور کنید به جای حمل دائمی لپ تاپ، تبلت و موبایلتان تنها یک عینک به چشم بگذارید و تمام استفاده هایی که می خواهید از آنها بکنید را با همین عینک انجام دهید. وارد اینترنت شوید، تمام اطلاعات مورد نیازتان را جست و جو کنید، ای میل هایتان را چک کنید و با دوستانتان چت کنید. این به نظرتان فوق العاده نیست؟ شاید اولین چیزی که با تجسم این ایده به ذهن بیاید ترمیناتور جیمز کامرون باشد، روباتی که بدون هیچ وسیله ای در دنیای مجازی سیر می کند و هر اطلاعاتی که می خواهد را به دست می آورد.