متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در این مطلب قصد داریم تا اتفاقات مهم دنیای متن باز را در هفته ای که گذشت ، مرور کنیم .