متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در بخش اول نوشته به برخی از تغییرات و بهبود های ویندوز 8.1 پرداختیم و در این بخش پایانی قصد داریم بخش های تکمیلی و اپ های نوین آن را معرفی نمائیم با گویا آی تی همراه باشید