متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
چرا تازگی ها شاهد آتش گرفتن باتری ها هستیم ؟ این اتفاق فقط در مورد گوشی های گلکسی نوت ۷ رخ نداده است.