متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اين بدان معنا نيست كه ميخواهم انتخاب اين بازي اينترنتي را در جشنواره وب ايران به عنوان برترين سايت فارسي در زمينه سرگرمي زير سوال ببرم!خير!هر چه باشد گام نهادن در اين راه بسيار قابل ستايش است و اينكه در اين مدت خم به ابرو نياورده و روز به روز به امكانات خود اضافه ميكند قابل ستايش است.ولي نبايد فراموش كرد كه هيچ چيز بي نقص نيست واز طرفي نقد نمك هر مقوله است! با من همراه باشيد در ادامه با نقدي بر اين بازي!