متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
گزارش اختصاصي از اولين جشنواره و نمايشگاه بين المللي بازيهاي رايانه اي تهران براي مخاطبين عزيز مجله اينترنتي گويا آي‌تي - تهيه شده توسط محسن پاك نيت در روز جمعه مورخ 1390/2/9