متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

بازي فلش

در بازی این هفته مهارت حل پازل شما در این بازی کلاسیک که با جابجا کردن تیکه ها است ، تست می شود .آیا انگیزه ای برای جابجا کردن زیاد و فکر کردن برای جلو رفتن در این بازی در شما وجود دارد ؟