متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یک بار دیگر به روز قشنگ هفته یعنی جمعه و تعطیلات آخر هفته رسیدیم. پس بهتره راحت تکیه بدید و از ساعات آخر کاری خود لذت ببرید . در بازی این هفته زندگی و آرامش دو دسته از انسانهای مهاجر به یک اسلحه ی بیولوژیکی به اسم Infestor وابسته شده است و شما باید با بدست آوردن این اسلحه این آرامش را به آنها باز گردانید . با این توصیف آیا برای این کار آماده هستید ؟