متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در ویندوز 8 شما سه گزینه refresh, reinstall و restore را برای بازیابی (recover) ویندوز در هنگام بروز مشکلات اختیار دارید. هر کدام از این گزینه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرند اما اینکه کدام یک در چه موقعیتی عملکرد بهتری دارند مهم است.