متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بدون شک شرکت بازی سازی Rovio در ساخت بازی قبلی خود بسیار موفق عمل کرده است و پرندگان عصبانی یک بازی بسیار موفق و تجربه ای با ارزش برای این شرکت بوده است. Rovio پس از پرندگان عصبانی عنوان دیگری از بازی های خود را با نام Amazing Alex معرفی کرد که در سبک بازی های پازل میباشد که با داشتن معما های بسیار بازیکن را به چالش میکشد