متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یکی از بازی هایی که توانسته امتیاز بالایی را نصیب خود کند بازی Dark Meadow (علفزار تاریک) است، در نگاه اول این بازی ما را به یاد بازی معروف Silent Hill می اندازد چرا که کاملا" حال و هوای آن بازی را دارد.