متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
همان‌طور که می‌دانید برای انجام تنظیمات مادربورد در گذشته به محیط BIOS (مخفف Basic Input Output System یا سیستم اساسی ورودی خروجی) وارد می‌شدیم. با عرضه‌ی