متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در این بخش، موضوعی را که مطرح می‌کنیم، موضوع حلقه‌ها هست! احتمالاً خیلی از شما عزیزان (خصوصاً اگر زبان برنامه‌نویسی دیگری را بلد باشید) می‌دانید که حلقه‌ها چه هستند و البته، چقدر کاربردی هم می‌باشند!