متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یکی از موارد بسیار مهم و کاربردی که بیشتر مخصوص Windows Form Application می‌باشد، وجود یک منو در بالای هر Form می‌باشد. در این بخش ما سعی خواهیم کرد که بیشتر بخش‌های مربوط به این منو را در این آموزش‌ها پوشش دهیم. در نهایت ما با یک فرمی شبیه به شکل زیر مواجه خواهیم شد: