متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
سری بازی های Asphalt یکی از بهترین ها در زمینه بازی های مسابقه ای و اتومبیلی محسوب میشود. حتی در بعضی از مواقع افراد این سری از بازی ها را با Need for Speed بر روی کنسول ها مقایسه میکنند که آسفالت را به محبوب ترین و بهترین بازی مسابقات اتومبیل رانی در بر روی پلتفرم های مختلف تبدیل کرده است.