متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شرکت ال جی مدتی است که خود را با اسمارت فون های جدیدش مشغول کرده است. و شهرتش با این کار افزایش یافته است. امروز گویا آی تی اسمارت فون جدید ال جی را با نام LG Intuition برای شما بررسی می کند.