متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
تا چند وقت پیش خبرهایی از گوشی جدید هواوی داشتیم  و ویژگی هایی از آن کم و بیش به بیرون درز می شد. هواوی ابتدای […]