متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که قرار بود برنامه زمان‌بندی اجرای شبکه ملی اطلاعات را حداکثر تا فروردین ماه امسال به مرکز ملی فضای مجازی ارائه […]