متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
Unlock With Wifi با بازگشایی قفل تلفن همراه آندرویدی شما هنگام استفاده از شبکه خانگی WiFi عمل می کند و هنگامیکه اتصال شما قطع شد تلفن همراه تان عملکردهای قفل را همچون قبل اجرا خواهد کرد. همچنان باید هنگام اتصال به شبکه خانگی خود رمز عبور را وارد کرده تا اطمینان یابید هیچ کس نمی تواند گوشی شما را به خانه برده و قفل آن را باز کند.