متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شاید متوجه شده باشید که امروزه در دنیای فناوری نقش سی دی وی و دی وی دی و دیگر راه های مشابه انتقال اطلاعات در حال کم رنگ شدن میباشد.