متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
همه ما خلاق به دنیا می آییم. اما بعضی به دنبال سر رشته خود در هنر میروند و بعضی دیگر نیز این علاقه خود را رها میکنند. اگر شما هم از کسانی هستید که راه هنر را انتخاب کرده اید و هم چنین علاقه زیادی به نقاشی دارید میتوانید نیم نگاهی به برنامه Fresh Paint داشته باشید. برنامه ای که ایده های شما را به واقعیت نزدیک تر میکند.