متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شرکت کنونیکال توسعه دهنده توزیع محبوب ابونتو یک بروز رسانی جدید و مهم برای نسخه ۱۲.۱۰ مرورگر خود عرضه کرده است که آسیب پذیری های […]