متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شما مي توانيد به جاي اينكه يك XBMC‌كامل را روي كاميوتر نصب كنيد آن را روي يك USB‌بريزيد و هروقت كه خواستيد آن را وصل كنيد . اما شما مي توانيد بجاي يك USB‌از هارد اكسترنال استفاده كنيد و روي آن فيلم و