متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یکی از کاربردی ترین بخش های این نرم افزار پانل Startup در بخش Tools است. از کاربردهای این بخش این است که شما می‌توانید نرم‌افزارهایی را که هنگام بالا آمدن ویندوز در وضعیت اجرا قرار می‌گیرند را حذف کنید.