متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
جزییات مربوط به فینال مسابقه بین المللی برنامه نویسی بیان اعلام شد. مرحله نهایی این رقابت علمی که به صورت حضوری و به میزبانی ایران در تهران برگزار خواهد شد، ساعت 10 صبح شنبه بیست و هفتم بهمن ماه آغاز خواهد شد و شرکت کنندگان سه ساعت برای پاسخ گویی به سوالات فرصت خواهند داشت.