متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
طبق مطالعات محققان آمریکایی، موسیقی می تواند در سنین مختلف، تاثیر معکوسی داشته باشد. جوانان باشنیدن موسیقی و افراد مسن با سکوت، بهتر به یاد […]