متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
نسل بعدی کنسول بازی شرکت سونی ۱۵ نوامبر در قاره امریکای شمالی عرضه خواهد شد، تقریباً یک ماه زودتر از آنچه که گفته می شد. […]