متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
تامبلر پلت فرم میکروبلاگی است که رشد خود را در گمنامی آغاز کرد و تنها در سال گذشته 900 درصد رشد کرد. این پلت فرم که یکی از رقیبان وردپرس و حتی آن.