متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
چت میان یکی از نمایندگان کمپانی ایسوس (Asus) و یکی مشتریان این کمپانی به افشای اطلاعات Nexus 7 جدید گوگل انجامید ! در خلال چت […]