متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
این شماره دوم از سری مقالات گویا ای تی با موضوع معرفی و نقد فروشگاه های برتر و موفق اینترنتی است ، در مقاله قبلی فروشگاه پارسیان را معرفی کردیم که خوشبختانه متوجه شدیم که مدیر این فروشگاه قرار است نقطه ضعف های احتمالی