متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
دولت جدید ایالات متحده میراث دار بحث های سیاسی در مورد امنیت سایبری، حفظ حریم خصوصی، و مقررات اینترنت خواهد برد.