متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر شما کاربر موزیلا تاندربرد باشید، و یک حساب گوگل هم داشته باشید، ممکن است هماهنگ سازی تقویم گوگل با افزونه تقویم Lightning برایتان مهم باشد.