متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگرچه گوگل زمانیکه شما را عضو گروهی می کند آن را به اطلاعتان می رساند اما زمانیکه شما از گروهی حذف می شوید اطلاعی به شما نمی دهد. خوشبختانه، یک افزونه مرورگر این مشکل را برطرف کرده است