متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
کمپانی های خودرو سازی بزرگ دنیا چندی است که در پی دستیابی به تکنولوژی خودروهای خودران هستند. در این میان کمپانی تسلا به عنوان یکی […]