متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یکی از وکلای قبلی آژانس امنیت ملی امریکا (NSA) معتقد است چنین حرکتی ناشایست است و بدون شک اثراتی منفی روی جمع‌آوری اطلاعات جاسوسی خواهد […]