متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ممکن است طی چند روز گذشته شاهد پیام های و اشتراک گذاری لینک هایی بوده باشید که ظاهرا از طرف دوستان شما هستند . در این موارد ظاهرا دوست تان از شما درخواست کرده تا ظاهر پروفایل فیسبوک خود را از رنگ آبی به رنگ صورتی ، قرمز و یا مشکی تغییر دهید .