متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
فورد دارای ناوگانی از نمونه‌های آزمایشی خودروهای خودران در میشیگان است اما آن چه که برای عموم مردم اهمیت بیشتری دارد، مساله فناوری‌های دستیار راننده […]