متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یکی از قابلیت های جالب شبکه اجتماعی فیسبوک امکان تگ کردن افراد در تصاویر است که کاربرد های جالبی دارد. این قابلیت به کمک پایگاه […]