متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اولین کنفرانس خبری چهارمین جشنواره وب سایت های ایران یکم آبانماه در ساعت ۵ بعدازظهر در محل دبیرخانه این جشنواره برگزار گردید.