متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یک محقق امنیتی به نام ” کرزیستف کاتوویکز کوالفسکی ” به تازگی در آخرین نسخه وردپرس ( ۳.۵.۱ ) آسیب پذیری را یافته است که […]