متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
محققان امنیت رایانهای آمریکا به مدارکی دست یافته‌اند که نشان از حضور برنامه‌نویسان چینی در نرم‌افزارهایی است که برای حمله به گوگل استفاده شد. این حملات در هفته گذشته منجر به تعطیلی