متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
می دانیم که در ایران قانونی به نام کپی رایت وجود ندارد لذا محدودیتی هم در استفاده از نرم افزارهای کرک شده وجود ندارد. ولی […]